Navettavesi lämpimäksi aurinkoenergian avulla (MT 30.9.2013)

KEURUU (MT) Keuruulaisen maitotila Etelä- ahon navetassa käytettävää vet- tä on lämmitetty aurinkoener- gialla heinäkuun puolivälistä lähtien. Navetan katolle asen- nettu Nova-aurinkojärjestelmä vähentää sähkönkulutusta. Lämmintä vettä tilalla kuluu vuorokaudessa tuhat litraa. Suurin osa määrästä on lypsy- robotin pesuvettä, jonka läm- pötila on 65 astetta. Desinfi- ointiin käytettävä vesi on vielä kuumempaa. Tilan 150-päinen karja juo vuorokaudessa 30 kuutiota vet- tä. Puolet eläimistä on lypsyleh- miä, puolet nuorkarjaa. Aurinkojärjestelmän toimitti keuruulainen Solartukku Oy. Firman toimitusjohtajan Jouni Järvisen mielestä tyhjiöputki- keräimen tehon huomaa erityi- sen hyvin pilvisellä säällä. Keski-Suomessa keräin al- kaa tuottaa lämpöä jo maalis- kuussa ja jatkaa sitä lokakuun loppuun. Järvisen omakotitalon käyt- tövesi on lämmitetty huhtikuun puolivälistä alkaen pelkällä au- rinkoenergialla. Järjestelmään kuuluu pieni 300 litran varain. Eteläahon navetassa maito- huoneen päällä on seitsemän 300 litran varainta, joita käyte- tään maitotankin jäähdytykseen sekä aurinkolämmön talteenot- toon. Järjestelmän toimintaa voi seurata reaaliajassa keuruulai- sen a-Lab Oy:n toimittamalla tiedonkeruulaitteistolla.

 

 

Lue koko artikkeli (PDF -tiedosto)

Lähienergialiitto

Akvaterm

logo aty 40px

keuruun sahko logo

JAMK

SolarWatt

a-Lab

je logo

Nunnauuni

htt logo

luotettava kumppani